Phin Táo Nhỏ

Giá:

Kích thước: Miệng 7cm x Cao 5,5cm x Dế phin 8,5cm
Bộ Phin bao gồm: thân phin, đế phin, nắp phin, vĩ nén
Chất liệu: Nhôm cao cấp xi bóng, dẫn nhiệt cực tốt. Loại dầy
Dung tích: 1 ly cà phê/ 1 lần pha

Danh mục: